7-8-2562 Amora Beach Resort Phuket

วัน หยุด ของ เขา คือวันทำงานของเรา ทำทุกวัน งาน ต้องมาตรฐาน เพราะประสบการ์ณ์(30ปี) บอกทุกอย่าง (อโมน่า บีช 30 ห้อง)

ไพจิตร